Responsive image
Tańsze ciepło
Wymiana stolarki okiennej, ocieplenie i uszczelnienie elewacji budynków, wymiana urządzeń grzewczych to nie jedyne sposoby na zaoszczędzeniu energii cieplnej. Zabiegi termomodernizacyjne mają na celu podwyższenie komfortu cieplnego w lokalach, a jednocześnie obniżenie ich energochłonności i zmniejszenie kosztów ogrzewania. Koszmarem są niedogrzane mieszkania, ale w przegrzanych, gdzie nie można zaprogramować stałej pożądanej temperatury, też się dobrze nie czujemy. Zdarza się, że doprowadzamy do paradoksu: z jednej strony inwestujemy duże środki, aby zaoszczędzić energię, z drugiej długo wietrzymy pomieszczenia, marnując to, co chcieliśmy zyskać.
Responsive image
Co się dzieje w instalacji grzewczej?
Nośnikiem ciepła w instalacjach grzewczych jest woda. Zawiera ona wiele minerałów, które osadzają się na ściankach instalacji, w wymiennikach ciepła, zaworach, termoregulatorach i grzejnikach. Są to osady kamienne, rdza, muły, a także mikroorganizmy. Wraz z upływem czasu powstaje z nich coraz większa warstwa trudno usuwalnego złogu, który z jednej strony pochłania przesyłaną energię, a z drugiej tworzy warstwę izolacyjną dla oddawanego ciepła.. Warstwa złogu w układzie grzewczym o szerokości 2 mm powoduje straty energii na poziomie 15 proc. W przypadku 6 mm będzie to już ok. 34 proc. Dodatkowo, pod wpływem zanieczyszczeń, wymienione urządzenia przestają prawidłowo funkcjonować. W konsekwencji korozja i zużycie instalacji wymusza konieczność jej wymiany, co jest drogie i uciążliwe. Warto zatem zadbać o czystość instalacji, aby wydłużyć jej żywotność.
Responsive image
Środki zaradcze
Do niedawna dostępne było czyszczenie instalacji c.o. jedynie środkami kwasopochodnymi. Ich agresywne działanie przynosi jednak połowiczny efekt. Z uwagi na uciążliwość i wysokie koszty metoda ta stosowana jest raczej w sytuacjach awaryjnych. Znaczna, trudniej dostępna część złogów pozostaje nienaruszona, istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia instalacji w przypadku nieostrożnego lub niefachowego obchodzenia się z preparatami.
Responsive image
Nowa metoda
Postęp technologiczny otwiera nowa możliwości także w tej dziedzinie Na rynku pojawiły się nowoczesne preparaty polimerowe, które potrafią skutecznie wyczyścić i zabezpieczyć instalacje grzewcze. Można je stosować do wszystkich rodzajów instalacji, niezależnie z jakich materiałów są zbudowane. Preparaty te są całkowicie neutralne dla środowiska.
Responsive image
Łatwość zastosowania
Proces czyszczenia środkami polimerowymi jest nieskomplikowany. Po zaaplikowaniu do instalacji preparat pozostaje w cyrkulacji ok. 4 tygodnie. Następnie zład spuszczany jest bezpośrednio do kanalizacji. Instalacja po opłukaniu napełniana jest wodą. Aby zabezpieczyć ją przed ponownym zanieczyszczeniem zaaplikowany zostaje polimerowy inhibitor, zapobiegający tworzeniu się złogów. W przypadku nowych instalacji zalecane jest stosowanie inhibitora polimerowego od początku eksploatacji. Pozwala to utrzymywać instalację w czystości i pełnej sprawności, a tym samym kilkukrotnie wydłużyć jej żywotność.
Responsive image
Koszty
Koszt czyszczenia i zabezpieczenia instalacji c.o. preparatami polimerowymi uzależniony jest głównie od pojemności zładu. W większości przypadków w budynkach wielorodzinnych poniesione nakłady na czyszczenia i zabezpieczenia instalacji c.o. zwracają się już w pierwszym sezonie grzewczym.