KLAUZULA INFORMACYJNA:

Dane osobowe zawarte w korespondencji elektronicznej są przetwarzane przez Bluetherm Service S.C. Jacek Borkowski, Andrzej Prusak. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa, NIP: 5272854983, Regon 380400676 w celu umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz w celu podejmowania kontaktu z adresatami, dokumentowania ustaleń dokonanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami, przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń – przez okres upływu ewentualnych roszczeń.

Zawarcie w wiadomości zapytania o informacje handlowe stanowią zgodę na otrzymanie żądanych informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez nadawcę adres e-mail oraz drogą telefoniczną na podany przez nadawcę numer telefonu.

Wyrażoną w ten sposób zgodę można cofnąć w każdym momencie wysyłając żądanie usunięcia danych: na skrzynkę e-mail: biuro@bluethermservice.pl, telefonicznie pod numerem +48 605 256 166, listownie na adres Al. Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.

Osobom, których dane dotyczą, przysługuję wszystkie prawa wynikające z RODO, w szczególności prawo do sprzeciwu, usunięcia, dostępu do danych, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. Powrót